be


be
ə. ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında ب hərfinin adı

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Synonyms:
(whether in fact or in imagination), , ,